6 Incredibly Easy Ways To Szukam Pracy Better While Spending Less

rodzinne i mikro, które świadczą głównie usługi. Obniżenie cen o podatek VAT

spowoduje, że mikro i małe przedsiębiorstwa korzystające z takiego zwolnienia

mają szansę poprzez konkurencyjne ceny uzyskać przewagę konkurencyjną i

dzięki temu zwiększyć swój udział w rynku.

W perspektywie rozwoju dla rynku MSP bardzo istotne są dotacje

programów regionalnych, które działają w ramach programów strukturalnych

finansowanych ze środków unijnych. Rozwiązania programów operacyjnych

wymagają co prawda udział własny inwestora i są nakierowane na

poszczególne cele ogólnounijne jednak sam dopływ gotówki na rynek

powoduje, że zyskują nie tylko beneficjanci, ale także pozostałe firmy, które

świadczą usługi na rzecz beneficjantów. Autorka uznaje, że samo

przedstawianie perspektyw finansowych ze strony funduszy unijnych powinno

mieć miejsce w III rozdziale, jednak nie można pominąć perspektyw rozwoju

przedsiębiorstw sektora MSP związanej ze wsparciem unijnym.

Szczególne perspektywy wiążą się z rozwojem e-biznesu. Jako, że

Polacy są jednymi z liderów jeżeli chodzi o korzystanie z Internetu wśród

młodych ludzi szanse w tych branżach są szczególnie duże, jednak biorąc pod

uwagę statystyki, które wskazują na zwiększanie się konkurencyjności w tej

branży istnieje ryzyko przesycenia rynku tego typu usług, co może wiązać się

ze zniechęceniem do tego typu działalności gospodarczej. Perspektywy rozwoju

wiążą się także z partnerstwem publiczno-prywatnym, które to partnerstwo staje

się coraz bardziej popularną formą współpracy stosowanej przez samorządy

lokalne.

Opierając się na opracowaniu Perspektywy rozwoju MSP wysokich

technologii w Polsce do 2020 roku14 należy powiedzieć, że właśnie sektory

zorientowane na wiedzę i nowoczesne technologie powinny być wiodącymi

sektorami rozwoju w sektorze MSP. Dla ułatwienia rozwoju firm w sektorze

high-tech niezbędne są zmiany związane z innymi programami sprzedam unijnymi,

głównie związanymi z koniecznością przygotowania zasobów ludzkich

niezbędnych dla rozwoju firm high-tech. Nie wnikając w szczegóły techniczne,

które nie stanowią przedmiotu pracy trzeba powiedzieć, że perspektywy

rozwoju dotyczą głównie dziedzin związanych z IT, usługami


No Comments Yet.

leave a comment